Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Zvornička

Zahtjev: 
“EURO- ASFALT“ d.o.o iz Sarajeva
Općina: 
Novo Sarajevo
Ulica: 
Na dionici ulice Zvornička od raskrsnice sa ulicom Topal Osman–paše do spoja sa ulicom Azize Šaćirbegović u periodu od 15.03. do 17.03.2017 godine u terminu od 00:00 - 05:00 sati i dionici ulice Zvornička od raskrsnice sa ulicom Topal Osman – paše do raskrsnice sa ulicom Hamdije Čemerlića, dana 18.03. i 19.03. 2017 godine god. u terminu od 00:00 - 05:00 sati,
Alternativni pravci: 
Safeta Hadžića - Azize Šaćirbegović – Džamijska - Topal Osman Paše – Zvornička
Zvornička - Topal Osman Paše – Aleja Lipa – Džamijska - Azize Šaćirbegović
Azize Šaćirbegović – Put Mladih Muslimana - Derviša Numića - Zagrebačka – Zvornička
Hamdije Čemerlića - Kemala Kapetanovića - Topal Osman – paše - Zvornička i obratno
Razlog: 
Izvođenje radova na izgradnji fekalne i oborinske kanalizacije u sklopu projekta izgradnje Južne longitudinale.
Period: 
15.03.2017 do 19.03.2017