Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Zaima Šarca i Hadžibešireva

Zahtjev: 
"ENERGOINVEST d.d." Sarajevo
Općina: 
Centar
Ulica: 
Zaima Šarca i Hadžibešireva
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na izgradnji TK mreže.
Period: 
27.03.2021 do 27.04.2021
Mapa lokacije: