Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Vilsonovo šetalište na dijelu od spoja sa ulicom Topal Osman – paše do raskrsnice sa ulicom Vrbanja

Zahtjev: 
Općina Novo Sarajevo
Općina: 
Novo Sarajevo
Ulica: 
Vilsonovo šetalište na dijelu od spoja sa ulicom Topal Osman – paše do raskrsnice sa ulicom Vrbanja
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Održavanje manifestacije pod nazivom „Porodični dan.“
Period: 
15.09.2017
Mapa lokacije: