Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Trg Grada Prato broj 18

Zahtjev: 
KJKP "Vodovod i kanalizacija"
Općina: 
Novi Grad
Ulica: 
Trg Grada Prato broj 18
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na zamjeni poklopca revizionog okna na kanalizacionoj mreži.
Period: 
16.06.2020
Mapa lokacije: