Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Terezije na spoju sa ulicom Nova

Zahtjev: 
KJKP "Vodovod i kanalizacija"
Ulica: 
Terezije na spoju sa ulicom Nova
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na zamjeni poklopca kanalizacionog revizionog okna.
Period: 
14.10.2019 do 15.10.2019
Mapa lokacije: