Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Tabašnica u dijelu od spoja sa ulicom Skenderija do spoja sa ulicom Hamdije Kreševljakovića

Zahtjev: 
"LIV ELEKTRONIK" d.o.o. Sarajevo
Općina: 
Centar
Ulica: 
Tabašnica
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na telekomunikacionoj mreži.
Period: 
17.12.2021 do 31.12.2021
Mapa lokacije: