Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Sutjeska, na dijelu ulice od spoja sa ulicom Koševo do spoja sa ulicom Alipašina

Zahtjev: 
Općina Centar – Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove
Općina: 
Centar
Ulica: 
Sutjeska, na dijelu ulice od spoja sa ulicom Koševo do spoja sa ulicom Alipašina
Razlog: 
Izvođenje radova na sanaciji kolovozno - pješačke površine.
Period: 
21.05.2018 do 12.08.2018
Mapa lokacije: