Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Smaila Šikala

Zahtjev: 
MIBRAL
Općina: 
Novi Grad
Ulica: 
Smaila Šikala u dužini 500m od spoja sa ulicom Adema Buće
Alternativni pravci: 
Lokalne saobraćajnice u spoju sa ulicom Smaila Šikala
Razlog: 
Izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže
Period: 
20.09.2019 do 01.11.2019
Mapa lokacije: