Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Skenderija i Hamdije Kreševljakovića (lijeva saobraćajna traka dozvoljenog smjera kretanja u dužini 15 metara)

Zahtjev: 
Lake d.o.o. iz Sarajeva
Općina: 
Centar
Ulica: 
Skenderija i Hamdije Kreševljakovića (lijeva saobraćajana traka dozvoljenog smjera kretanja u dužini 15 metara)
Razlog: 
Izvođenje radova na dizanju tereta za objekat Evropske komisije i Njemačke ambasade.
Period: 
21.04.2017
Mapa lokacije: