Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Safvet bega Bašagića od raskrsnice sa ulicom Ulomljenica do spoja sa ulicama Kasima ef. Dobrače i Sagrdžije

Zahtjev: 
KJKP “RAD”
Općina: 
Stari Grad
Ulica: 
Safvet bega Bašagića od raskrsnice sa ulicom Ulomljenica do spoja sa ulicama Kasima ef. Dobrače i Sagrdžije
Razlog: 
Izvođenje radova na sanaciji kolovozno - pješačke površine
Period: 
18.04.2018 do 28.06.2018
Mapa lokacije: