Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Safvet – bega Bašagića, na dijelu od spoja sa ulicom Alije Nametka do spoja sa ulicom Pirin Brijeg

Zahtjev: 
KJKP “RAD”
Općina: 
Stari Grad
Ulica: 
Safvet – bega Bašagića, na dijelu od spoja sa ulicom Alije Nametka do spoja sa ulicom Pirin Brijeg
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na sanaciji kolovozno - pješačke površine.
Period: 
10.04.2017 do 12.06.2017
Mapa lokacije: