Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Safeta Pašalića od spoja sa ulicom Himze Polovine u dužini 300 m

Zahtjev: 
"BOSMAN" Sarajevo
Općina: 
Centar
Ulica: 
Safeta Pašalića od spoja sa ulicom Himze Polovine u dužini 300 m
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na sanaciji istoimene saobraćajnice.
Period: 
06.08.2020 do 06.09.2020
Mapa lokacije: