Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Safeta Hadžića na dijelu od spoja sa ulicom Azize Šaćirbegović u dužini cca 100 m prema Dobrinji

Zahtjev: 
Euro - Asfalt
Općina: 
Novo Sarajevo
Ulica: 
Safeta Hadžića na dijelu od spoja sa ulicom Azize Šaćirbegović u dužini cca 100 m prema Dobrinji
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na izgradnji Južne longitudinale.
Period: 
02.11.2017 do 05.11.2017