Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Rustempašina

Zahtjev: 
Grakop d.o.o. Kiseljak
Općina: 
Ilidža
Ulica: 
Rustempašina od kružne raskrsnice Ilidža do Rustempašinog mosta.u dužini 300 m.
Alternativni pravci: 
Edhema Eke Džubura - M-17 - Ibrahima Ljubovića - Emira Bogunića Čarlija - Rustempašina
Rustempašina - Edhema Eke Džubura - M-17 - Ibrahima Ljubovića - Emira Bogunića Čarlija - Rustempašina
Emira Bogunića Čarlija - Muhameda Mehmedbašića - Rustempašina
Razlog: 
Izvođenje radova na sanaciji saobraćajnice.
Period: 
09.10.2019 do 10.11.2019
Mapa lokacije: