Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Osik na lokaciji potputnjaka

Zahtjev: 
“Manjo” d.o.o.
Ulica: 
Osik na lokaciji potputnjaka
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na sanaciji - izgradnji oborinske kanalizacije.
Period: 
15.05.2018 do 03.06.2018
Mapa lokacije: