Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Muse Ćazima Ćatića od spoja sa ulicom Mehmeda Handžića do spoja sa ulicom Josipa Štadlera

Zahtjev: 
KJKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” Sarajevo
Općina: 
Stari Grad
Ulica: 
Muse Ćazima Ćatića od spoja sa ulicom Mehmeda Handžića do spoja sa ulicom Josipa Štadlera
Alternativni pravci: 
Zaima Šarca – Sarač-Ismailova – Josipa Štadlera – Sagrdžije - Mula Mustafe Bašekije
Mehmeda Handžića - Čadordžina - Vrbanjuša - Sagrdžije - Mula Mustafe Bašekije
Razlog: 
Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže.
Period: 
08.09.2017 do 20.09.2017
Mapa lokacije: