Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Munira Gavrankapetanovića

Zahtjev: 
"TED-INVEST" d.o.o.
Ulica: 
Munira Gavrankapetanovića
Alternativni pravci: 
Dr. Kasima Begića - Aleja Bosne Srebrene - Kurta Shorka i obratno
Dr. Kasima Begića - Latička - Dr. Silve Rizvanbegović - Džemala Bijedića - Aleja Bosne srebrene - Kurta Shorka i obratno
Razlog: 
Izvođenje radova na rekonstrukciji kanalizacione mreže.
Period: 
25.10.2018 do 30.11.2018