Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Mehmed Paše Sokolovića (na dijelu od spoja sa ulicom Sarač-Ismailova do spoja sa ulicom Pehlivanuša)

Zahtjev: 
KJKP “TOPLANE” iz Sarajeva
Općina: 
Stari Grad
Ulica: 
Mehmed Paše Sokolovića (na dijelu od spoja sa ulicom Sarač-Ismailova do spoja sa ulicom Pehlivanuša)
Alternativni pravci: 
Sarač-Ismailova – Nikole Kašikovića – Pehlivanuša
Razlog: 
Izvođenje radova na toplovodnoj distributivnoj mreži.
Period: 
08.11.2017 do 09.11.2017
Mapa lokacije: