Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka preko puta broja 4

Zahtjev: 
KJKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” iz Sarajeva
Općina: 
Centar
Ulica: 
Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka preko puta broja 4
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na popravci kvara na uličnom cjevovodu.
Period: 
17.05.2018
Mapa lokacije: