Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Logavina od spoja sa ulicom Čemerlina do spoja sa ulicom Adžemovića

Zahtjev: 
“MIBRAL” d.o.o. iz Sarajeva
Općina: 
Stari Grad
Ulica: 
Logavina od spoja sa ulicom Čemerlina do spoja sa ulicom Adžemovića
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže.
Period: 
05.09.2017 do 17.10.2017
Mapa lokacije: