Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Logavina na dijelu ulice od spoja sa ulicom Josipa Štadlera do spoja sa ulicom Toromanova

Zahtjev: 
KJKP “RAD”
Općina: 
Stari Grad
Ulica: 
Logavina na dijelu ulice od spoja sa ulicom Josipa Štadlera do spoja sa ulicom Toromanova,
Razlog: 
Izvođenje radova na rekonstrukciji istoimene ulice.
Period: 
01.11.2017 do 01.12.2017
Mapa lokacije: