Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Kranjčevićeva

Zahtjev: 
MIBRAL d.o.o.
Općina: 
Centar
Ulica: 
Kranjčevićeva od raskrsnice sa ulicom Odobašina do raskrsnice sa ul. F. A. Zvizdovića
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na rekonstrukciji separatne kanalizacione mreže.
Period: 
01.12.2019 do 31.12.2019
Mapa lokacije: