Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Kemal Begova

Zahtjev: 
KJKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” iz Sarajeva
Općina: 
Centar
Ulica: 
Kemal Begova
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na rekonstrukciji kanalizacionog separatnog sistema.
Period: 
04.08.2017 do 20.08.2017
Mapa lokacije: