Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Ismeta Alajbegovića Šerbe - spoj Nikole Šopa

Zahtjev: 
KJKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” iz Sarajeva
Općina: 
Ilidža
Ulica: 
Ismeta Alajbegovića Šerbe - spoj Nikole Šopa
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na spajanju kanalizacione mreže.
Period: 
08.08.2017 do 09.08.2017
Mapa lokacije: