Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Ismeta Alajbegovića Šerbe na dijelu od raskrsnice sa ulicom Nikole Šopa do raskrsnice sa ulicom Pijačna

Zahtjev: 
“Telefongradnja ” d.o.o. iz Sarajeva
Općina: 
Ilidža
Ulica: 
Ismeta Alajbegovića Šerbe na dijelu od raskrsnice sa ulicom Nikole Šopa do raskrsnice sa ulicom Pijačna
Alternativni pravci: 
Nikole Šopa-Pijačna- Ismeta Alajbegovića Šerbe i obratno
Razlog: 
Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže.
Period: 
02.06.2017 do 02.07.2017
Mapa lokacije: