Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Halilovići broj 30

Zahtjev: 
Elektroprivreda BiH - Elektrodistribucija Sarajevo
Općina: 
Novi Grad
Ulica: 
Halilovići broj 30
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na ppavci kvara na elektroenergetskom kablu.
Period: 
03.02.2019
Mapa lokacije: