Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Gradac

Zahtjev: 
Bosman d.o.o.
Općina: 
Hadžići
Ulica: 
Gradac od spoja sa M17 do raskrsnice sa M17
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na ugradnji završnog sloja asfalta.
Period: 
11.10.2019 do 13.10.2019
Mapa lokacije: