Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Ejuba Ademovića na dijelu od spoja sa ulicom Put Mladih Muslimana do spoja sa ulicom Čobanija u dužini od 630 m

Zahtjev: 
"LIV Elektronik" d.o.o. Sarajevo
Općina: 
Centar
Ulica: 
Ejuba Ademovića na dijelu od spoja sa ulicom Put Mladih Muslimana do spoja sa ulicom Čobanija u dužini od 630 m
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na izgradnji pristupne FTTH mreže za potrebe BH Telekoma.
Period: 
15.03.2021 do 31.03.2021
Mapa lokacije: