Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Dženetića Čikma na raskrsnici sa ulicom Niže Banje u dužini od 30 m

Zahtjev: 
“MIBRAL” d.o.o. iz Sarajeva
Ulica: 
Dženetića Čikma na raskrsnici sa ulicom Niže Banje u dužini od 30 m
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na rekonstrukciji stepeništa u ulici Niže Banje.
Period: 
17.04.2018 do 17.06.2018
Mapa lokacije: