Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Dajanli Ibrahim bega od spoja sa ulicom Antuna Hangija do spoja sa raskrsnicom Odobašina

Zahtjev: 
“GRAKOP” d.o.o. iz Kiseljaka
Općina: 
Centar
Ulica: 
Dajanli Ibrahim bega od spoja sa ulicom Antuna Hangija do spoja sa raskrsnicom Odobašina.
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na sanaciji predmetne dionice.
Period: 
10.04.2017 do 11.05.2017
Mapa lokacije: