Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Cicin Han

Zahtjev: 
KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo
Općina: 
Centar
Ulica: 
Cicin Han
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži.
Period: 
15.10.2021 do 30.10.2021
Mapa lokacije: