Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Čadordžina na dijelu od spoja sa ulicom Halim Hodžina u dužini 20 m

Zahtjev: 
"Neimari" d.o.o.
Ulica: 
Čadordžina na dijelu od spoja sa ulicom Halim Hodžina u dužini 20 m
Alternativni pravci: 
Čadordžina - Sagrdžije - M.M. Bašeskije - Logavina - Karpuzova - Čadordžina
Razlog: 
Izvođenje radova na izgradnji stambeno - poslovnog objekta.
Period: 
11.03.2021 do 11.04.2021
Mapa lokacije: