Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Balibegovića kod broja 19

Zahtjev: 
KJKP Vodovod i kanalizacija
Općina: 
Stari Grad
Ulica: 
Balibegovića kod broja 19
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova popravke kvara na kanalizacionoj mreži.
Period: 
19.04.2019
Mapa lokacije: