Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Azize Šaćirbegović od mosta “Malta” preko rijeke Miljacke u dužini cca 370 m

Zahtjev: 
“EURO-ASFALT” d.o.o. iz Sarajeva
Općina: 
Novo Sarajevo
Ulica: 
Azize Šaćirbegović od mosta “Malta” preko rijeke Miljacke u dužini cca 370 m
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na sanaciji predmetnih ulica kao alternativnih pravaca, u sklopu izgradnje Južne longitudinale.
Period: 
02.06.2017 do 15.07.2017
Mapa lokacije: