Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Azize Šaćirbegović na dijelu od raskrsnice sa ulicom Safeta Hadžića do raskrsnice sa krakom A. Šačirbegović - Milana Preloga i raskrsnici ulica A. Šačirbegović, Triglavska, Safeta Hadžića i Put Mladih Muslimana

Zahtjev: 
Euroasfalt d.o.o. Sarajevo
Općina: 
Novo Sarajevo
Ulica: 
Azize Šaćirbegović na dijelu od raskrsnice sa ulicom Safeta Hadžića do raskrsnice sa krakom A. Šačirbegović - Milana Preloga i raskrsnici ulica A. Šačirbegović, Triglavska, Safeta Hadžića i Put Mladih Muslimana
Razlog: 
Izvođenje radova na rekonstrukciji / izgradnji Južne longitudinale.
Period: 
07.08.2017 do 31.12.2017
Mapa lokacije: