Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Avdage Šahinagića

Zahtjev: 
„Elektroprivreda d.o.o." Sarajevo
Općina: 
Stari Grad
Ulica: 
Avdage Šahinagića
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na elektro-energetskoj mreži.
Period: 
21.06.2022 do 04.07.2022
Mapa lokacije: