Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Asima Ferhatovića na dijelu od spoja ul. Safeta Pašalića do spoja sa ul. Ahmeda Muratbegovića i od spoja ul. A. Ferhatovića do spoja sa ul. Hasana Sušića

Zahtjev: 
KJKP "RAD"
Općina: 
Centar
Ulica: 
Asima Ferhatovića na dijelu od spoja ul. Safeta Pašalića do spoja sa ul. Ahmeda Muratbegovića i od spoja ul. A. Ferhatovića do spoja sa ul. Hasana Sušića
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na ugradnji izdignutih ivičnjaka i sanaciji trotoara.
Period: 
21.11.2019 do 31.12.2019