Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Anđelka Lažetića na dijelu od spoja sa sekundarnom saobraćajnicom kod Doma zdravlja do spoja sa putem Dupovci – M-17

Zahtjev: 
JU Srednjoškolski centar Hadžići
Općina: 
Hadžići
Ulica: 
Anđelka Lažetića na dijelu od spoja sa sekundarnom saobraćajnicom kod Doma zdravlja do spoja sa putem Dupovci – M-17
Alternativni pravci: 
Anđelka Lažetića - M17- Dupovci – Anđelka Lazetića i obratno
Anđelka Lažetića – obilazna saobraćajnica kod Doma zdravlja do spoja puta Dupovci –M-17
Razlog: 
Održavanje IX Festivala rada srednjih i tehničkih škola BiH.
Period: 
06.05.2017
Mapa lokacije: