Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Aleksandra Puškina na dijelu od spoja sa ulicom Nahorevska u dužini od 500 m

Zahtjev: 
“GRAKOP” d.o.o. Kiseljak
Općina: 
Centar
Ulica: 
Aleksandra Puškina na dijelu od spoja sa ulicom Nahorevska u dužini od 500 m
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Rekonstrukcija ViK mreže
Period: 
08.08.2017 do 08.10.2017
Mapa lokacije: