Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Ahatovićka na dijelu od spoja sa ulicom Dobroševićka u dužini od 430 m

Zahtjev: 
"MGBH" d.o.o. iz Sarajeva
Općina: 
Novi Grad
Ulica: 
Ahatovićka na dijelu od spoja sa ulicom Dobroševićka u dužini od 430 m
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na rehabilitaciji saobraćajnice.
Period: 
03.03.2021 do 03.04.2021
Mapa lokacije: