Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Adema Buće - Trebinjska

Zahtjev: 
Elektroprivreda BiH - Elektrodistribucija Sarajevo
Općina: 
Novi Grad
Ulica: 
Adema Buće - Trebinjska
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na otklanjanju kvara na 10 kV kablu.
Period: 
01.12.2019
Mapa lokacije: