Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici 13. Juni

Zahtjev: 
POINT d.o.o.
Ulica: 
13. Juni na dijelu od spoja sa ulicom Tuneli u dužini 50 m prema ulici Katera
Alternativni pravci: 
13. juni - Tuneli - Branilaca Donjeg Kotorca - Katera i obratno
Razlog: 
Izvođenje radova na rekonstrukciji mosta Donji Kotorac.
Period: 
26.11.2019 do 31.12.2019
Mapa lokacije: