Privremena izmjena režima saobraćaja u ulicama Avdage Šahinagića, Obala Isa - bega Ishakovića

Zahtjev: 
Džekos d.o.o. Sarajevo
Općina: 
Stari Grad
Ulica: 
Avdage Šahinagića, Obala Isa - bega Ishakovića
Alternativni pravci: 
Veliki Alifakovac - Alifakovac - Megara - Džemala Čelića - Mehmeda Mujezinovića - Franjevačka - Konak - Obala Kulina bana i obratno
Razlog: 
Izvođenje radova na izgradnji na izgradnji podzemne garaže sa višenamjenskim trgom
Period: 
18.03.2019 do 31.01.2020
Mapa lokacije: