Privremena izmjena režima saobraćaja saobraćaja na Regionalnom putu 442a (Igman -Krupac) na dionici od Doma policije do skretanja za Dejčiće u dužini cca 900 metara

Zahtjev: 
"ORMAN" d.o.o. Kiseljak
Općina: 
Hadžići
Ulica: 
Regionalni put 442a (Igman -Krupac) na dionici od Doma policije do skretanja za Dejčiće u dužini cca 900 metara
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na sanaciji saobraćajnice.
Period: 
30.03.2021 do 15.06.2021