Privremena izmjena režima saobraćaja po fazama na saobraćajnici Jukićeva

Zahtjev: 
Grakop d.o.o. Kiseljak
Općina: 
Centar
Ulica: 
Jukićeva
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na sanaciji saobraćajnice
Period: 
22.06.2022 do 06.07.2022
Mapa lokacije: