Privremena izmjena režima saobraćaja od starta do cilja trke B2B run

Zahtjev: 
Udruženje "NS Tim" iz Sarajeva
Ulica: 
START - ispred Face TV (Vilsonovo šetalište) - dionica od FACE TV do spoja sa ulicom Topal Osman paše - ulica Topal Osman Paše (dionica od spoja sa ulicom Vilsonovo šetalište do spoja sa ulicom Zvornička) - ulica Zvornička (dionica od spoja sa ulicom Hamdije Čemerlića do spoja sa kružnom raskrsnicom "HRASNO") - pješačka površina ulice Aleja Lipa (dionica od spoja sa ulicom Topal Osman paše do spoja sa ulicom Azize Šačirbegović- promjena smjera pješačkom površinom preko mosta Malta - ulica Vilsonovo šetalište (dionica od spoja sa ulicom Azize Šačirbegović do FACE TV - cilj),
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Održavanje sportske manifestacije i sportsko rekreativne trke građana pod nazivom „B2B run"
Period: 
30.09.2021