Privremena izmjena režima saobraćaja - obustava saobraćaja po etapama u ulici Mjedenica

Zahtjev: 
LIV Elektronik d.o.o. Sarajevo
Općina: 
Centar
Ulica: 
Mjedenica
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na polaganju elektro kablova u trupu saobraćajnice za investitora BH Telecom d.o.o.
Period: 
07.04.2021 do 22.04.2021
Mapa lokacije: