Privremena izmjena režima saobraćaja - obustava saobraćaja po etapama u ulicama Ašikovac, Kartal i Šejh Mehmedova

Zahtjev: 
Energoinvest d.o.o.
Općina: 
Centar
Ulica: 
Ašikovac, Kartal i Šejh Mehmedova
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na polaganju telekomunikacionih kablova.
Period: 
26.11.2020 do 31.12.2020