Privremena izmjena režima saobraćaja - obustava saobraćaja po etapama u naselju Nahorevo, dionica Muharemovići - Nahorevo

Zahtjev: 
Bosman d.o.o. Sarajevo
Općina: 
Centar
Ulica: 
Naselje Nahorevo, dionica Muharemovići - Nahorevo
Razlog: 
Izvođenje radova na izgradnji potpornog zida u pojasu saobraćajnice.
Period: 
07.04.2021 do 07.05.2021