Privremena izmjena režima saobraćaja na saobraćajnici Hiseta

Zahtjev: 
MAGROS VELETRGOVINA d.o.o. Sarajevo
Općina: 
Centar
Ulica: 
Hiseta
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na sanaciji LED fasade objekta.
Period: 
22.06.2022 do 28.06.2022
Mapa lokacije: